Tüketici Hukuku

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’ un 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketicilerin taraf oldukları birçok sözleşmede tüketiciler lehine önemli değişiklikler yapılmıştır. Öncelikle belirmek gerekir ki; tüketici işlemi kavramının kapsamı genişletilmiştir. Tüketicilerin taraf oldukları eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem yasa kapsamına alınmıştır. Kanunun 8. maddesinde AB yönergelerine paralel olarak ayıplı mal kavramı yeniden tanımlanmıştır. Bir önceki kanunda yer alan ayıplı maldan sorumluluk kavramı kanuna eklenmiştir. Tüketici kredisi sözleşmesinin tanımı AB Yönergesine uygun olarak değiştirilmiştir. Kredi sözleşmelerinde cayma hakkı ilk defa 6502 sayılı kanunla tanınmış bir hak haline gelmiştir.