Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul taşınmaz mallarla ilgilidir. Buna dair hukukun önemli alanlarından birisi olan gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun da bir parçası olma niteliğindedir. Türkiye sahasında eşya hukukuna uygun olarak yaşanan sorunların, uyuşmazlık durumlarında bu hukuk dalına başvurmak mümkündür. Gayrimenkul hukuk içinde detaylar ve istisnalar oldukça mümkündür. Bunun yanı sıra oldukça geniş ve zor bir hukuk dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda bulunan hukuki danışmanlık hizmetleri sizin için varlığını korumaktadır. Özellikle hukuk dalları arasında önemli ayrımlara yer verilen noktalar taşımaktadır. Sizin için ciddi bir ilerleme kaydedilemeyen gayrimenkul durumunuzda meydana gelecek sıkıntıları gidermek adına sizlere yardımcı olacak birçok danışman vardır. Bunun yanı sıra sizlere danışmanlık hizmeti verilirken yapılacak olan bir diğer hizmet ise gayrimenkul edinme hakkının yabancılara ne ölçüde verileceği konusudur.