Miras Hukuku

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde hizmet veren Arslan Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında deneyimli ve profesyonel bir hukuk bürosudur. Bakırköy Miras Avukatı olarak, müvekkillerine miras konularında danışmanlık ve hukuki destek sağlamaktadır.

Miras Hukuku Hizmet Alanları

Miras Davaları: Mirasçılar arasında doğan uyuşmazlıkların çözümü için açılan davalarda, tüm süreçlerde avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Miras taksimi, tenkis, mirasın reddi gibi konularda dava süreçlerinin yönetilmesi ve müvekkillerin haklarının savunulması sağlanmaktadır.

Miras Hukuku Danışmanlığı: Miras hukuku ile ilgili süreçlerde, mirasçılara ve paydaşlara yönelik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Mirasın taksimi, paylaşımı, mirasçıların hakları ve yükümlülükleri gibi konularda müvekkillerin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi sağlanır.

Mirasın Reddi ve Kabulü: Miras bırakanın ölümünden sonra mirasçıların mirası reddetme veya kabul etme haklarını kullanmaları sürecinde hukuki destek sağlanmaktadır. Mirasın reddi ve kabulü süreçlerinde, mirasçıların haklarını koruyan ve onları doğru yönlendiren hizmetler sunulmaktadır

Miras Taksimi ve Paylaşımı: Miras bırakanın malvarlığının mirasçılar arasında paylaştırılması sürecinde, tüm mirasçıların haklarını koruyarak adil bir paylaşımın gerçekleştirilmesi amacıyla hukuki destek verilmektedir.

Tenkis Davaları: Mirasçıların, miras bırakanın malvarlığına zarar veren veya miras hakkını ihlal eden işlemlere karşı açtığı davalarda avukatlık hizmeti sunulmaktadır. Tenkis davalarında, mirasçıların haklarının korunması ve zararlarının giderilmesi amaçlanmaktadır.

Mirasçılık Belgesi ve Veraset İlamı: Mirasçılık belgesi ve veraset ilamı, mirasçıların haklarını tespit etmeye yönelik resmi belgelerdir. Bu belgelerin düzenlenmesi ve alınması süreçlerinde hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.