Kıymetli Evrak Hukuku

Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez. Unsurları;

  1. Senet hak ve senet ile hakkın kaynaşması
  2. Para (Alacak) Senetleri
  3. Pay (Hisse) Senetleri
  4. Temsil Ettikleri Hakkın Türü Bakımından Kıymetli Evrak Türleri

Emtia Senetleri; Emtia Senetlerinde yerleşmiş olan hak, bir mal üzerindeki mülkiyet ya da başka bir ayni hak niteliğindedir. Varant, Konşimento…

  1. Eşya Hukuku Senetleri
  2. Hakkın Senetten Önce Var Olup Olmamasına Bakımından Kıymetli Evrak Türleri
  3. Kurucu (İhdas Edici) Senetler
  4. Açıklayıcı (İzharı) Senetler