Borçlar Hukuku

Borç ilişkilerinden doğan ihtilaflara uygulanacak olan kuralların yer aldığı temel kanun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Çeşitli sözleşme tipleri de Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmekle birlikte, başka kanunlarda düzenlenen ve kanunla düzenlenmeyen sözleşmeler de mevcuttur.