İnsan Hakları Hukuku

İnsan hakları, herhangi bir ayrım gözetmeden, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt edilmeksizin tüm dünya insanlarının sahip olduğu haklar bütünüdür. Bu haklar, insan hakları çerçevesinde düzenlenmiş ve bir araya getirilmiştir. Bireyin, sahip olduğu haklarının değer kazanması, Birlemiş Milletler şartları doğrultusunda 1945 yılında karşılık bulmuştur.

1948 yılında paylaşılan evrensel insan hakları bildirisi ile birlikte fitil ateşlenmiş ve günümüzdeki çerçeveye kısa bir sürede ulaşmayı da başarmıştır. Çok sayıda ilkeye sahip olan bu hukuk birimi, dünya insanlarının haklarını savunmak ve bu hakları yasal çerçeveler ile birlikte resmiyete dökmek adına yapılanmış ve ortaya konulmuştur. Yerli ya da yabancı ayrımı, erkek ya da kadın farklılığı gibi bir durum söz konusu değildir.