Sağlık Hukuku

SAĞLIK HUKUKU: Sağlık Hukuku; Medeni Hukuk, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku ve Ticaret Hukuku gibi hem özel hem kamu nitelikli hukuk dallarına özgü hukuk kurallarını da kapsayan karma nitelikte bir hukuk dalı olup, dağınık bir mevzuata sahiptir.

Hakkında çok sınırlı sayıda çalışma yapılan Sağlık Hukuku alanında 2000 li yıllardan itibaren büyük gelişmeler ve düzenlemeler yapılmıştır. Sağlık Hukuku’nun öneminin ciddi ölçüde artmasına neden olarak “hekimlere ve sağlık kurumlarına karşı açılan davalar, malpraktis davalarının artması, insanların sağlık sisteminden beklentilerinin artması, hastaların hak ve yükümlülükleri hakkındaki farkındalıklarının artması” örnek gösterilebilir.

TIP HUKUKU: Sağlık Bilimlerinin bir alt dalı olan Tıp, bozulan insan sağlığının düzeltilmesi, mevcut insan sağlığının sürdürülmesi, hastalıklardan korunma yolları ve hastalıklara tanı koyma ve tedavi yöntemleri gibi konularda çalışmalar yapan hem bir bilgi alanı hemde bu bilginin uygulandığı bir meslektir.

Tıp Hukuku, Tıbbın uygulanmasından kaynaklanan sağlık personelinin hak ve yükümlülükler, Yasal sorumluluklar, Hasta Hakları, İlaç Hukuku ve Medikal Hukuku gibi, Sağlık Hukuku’na nazaran daha sınırlı çalışmaları kapsar